Who is the first prime mister of India?

bibekananda bauri
15-Mar-2019

jawahar lal neheru

Shreya Shukla
15-Mar-2019

jawahar lal nehru

sanjana
15-Mar-2019

jawahar lal nehru

Jiban Sharma
15-Mar-2019

jawahrlal nehru

PRABHAT KUMAR singh
15-Mar-2019

jwahr lal nehru

Ankur Vishvakarma
15-Mar-2019

Jawahar lal Nehru

Mukesh Kumar Mogali
15-Mar-2019

pt nehru

GOLDAN KUMAR
16-Mar-2019

i am selected for MR NEVY exam

GOLDAN KUMAR
16-Mar-2019

JHARKHAND SE

GOLDAN KUMAR
16-Mar-2019

jwahar lal nehru