up board 12 th result kinsi date aur kitne baje aayegaaa plese answer

pavan kumar
25-Apr-2019

26, kr bad kabhi as sakta he ok

Vibhishan Kumar
25-Apr-2019

25 April ke bad kabhi bhi aa sakti h

Akhil Tripathi
25-Apr-2019

27 April ko conform date hai declared by madhyamika shiksha Paris had